Quỳnh Lưu: Đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa UBND với MTTQ

(Baonghean.vn) - Chiều 11/12, UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa công tác giữa UBND với UBMTTQ và đoàn thể năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Trong năm 2014, Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với UBMTTQ và các đoàn thể tiếp tục được duy trì thường xuyên và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực. UBND huyện, UBMTTQ và các đoàn thể đã chủ động phối hợp triển khai các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, của huyện ủy và hội đồng nhân dân huyện. Sự phối hợp cơ bản đã đi vào nề nếp, một số nội dung đã có chiều sâu, đảm bảo cho các cấp chính quyền và đoàn thể thực hiện đầy đủ hơn chức năng,n hiệm vụ của mình theo pháp luật và điều lệ các đoàn thể đã quy định.
 
Năm 2014, huyện đã vận động được  1,69 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây tặng 29 nhà đại đoàn kết, sửa chữa nâng cấp 42 nhà ở hộ nghèo, cấp gần 180 con lợn giống...Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể còn vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã ủng hộ 47 tỷ đồng, hiến gần 990 m2 đất làm đường giao thông. Tại hội nghị, UBMTTQ và các đoàn thể, các phòng ban đã tích cực tham gia góp ý vào các văn bản, đề án, chương trình kế hoạch. UBND đã phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất kế hoạch phối hợp hoạt động 2015.
 
 
Bích Thuận
(Đài Quỳnh Lưu)