Quỳnh Lưu: Gặp mặt Ban VSTBPN tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào)

(Baonghean.vn) - Sáng 2/7, UBND huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tổ chức gặp mặt chia sẻ kinh nghiệm với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào và sơ kết công tác hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ - bình đẳng giới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự có các đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng, ông Vi Văn Quỳnh – PGĐ Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu.
 
Thời gian qua, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở huyện Quỳnh Lưu quan tâm, thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả. Trong đó, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ trên các lĩnh vực được chú trọng; tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt ở cấp huyện và xã tăng; 100% xã, thị trấn đã thành lập và kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ sở. Công tác tập huấn, tuyên truyền về bình đẳng giới được chú trọng. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ sở phối hợp với các ban, ngành đã tổ chức 21 lớp tập huấn nâng cao kiến thức luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em với trên 3.000 lượt người tham gia. Tạo việc làm mới cho 1.100 lao động nông thôn, trong đó lao động nữ chiếm 62%. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng động nói chung, phụ nữ nói riêng từng bước được quan tâm. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã triển khai thí điểm thực hiện mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới” ở xã Sơn Hải, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho nhân dân trên địa bàn. 
Quang cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, sau khi những ý kiến, đề xuất các giải pháp của đại biểu, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong qúa trình thực hiện của 2 đơn vị, để từ đó mỗi đơn vị tìm ra cho mình những kinh nghiệm phù hợp nhất phục vụ cho chặng đường công tác trong thời gian tới. 
 
Trước yêu cầu đòi hỏi của thực tế, để hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đạt hiệu quả cao hơn, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao nhận thức bình đẳng giới với hội viên; xây dựng kế hoạch cụ thể, chăm sóc cho người phụ nữ, giáo dục, giải quyết việc làm. Tăng cường kiểm tra, giám sát các Ban ở cơ sở, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách về Bình đẳng giới…
 
Thanh Toàn