Quỳnh Lưu học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 7 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng 15/8, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 7 khóa XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.


 
                                   Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Đình Sâm –Phó ban tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết TƯ7 (Khóa XI), như: Nghị quyết về tăng cường sự đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nghe Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020...
 
Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nắm vững những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của từng ngành, đơn vị, địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - chính trị - xã hội ở địa phương.


Thanh Toàn -Đài Quỳnh Lưu