Quỳnh Lưu: Huy động gần 4.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm thực hiện đề án số 07 của ban chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Lưu đã đạt được nhiều kết quả tốt.
 
Toàn huyện đã thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, đa dạng hóa các nguồn vốn từ các chương trình dự án, đồng thời thực hiện tốt công tác xã hội hóa, từ đó đã huy động được nguồn lực rất lớn để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, kỹ thuật phục vụ sản xuất, dân sinh, làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét.
 
Trong 2 năm từ 2011 - 2013, tổng nguồn lực huy động để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách là 1.325 tỷ đồng; nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, đất đai, tài sản hoa màu để thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông…trị giá trên 482 tỷ đồng; nhân dân tự xây dựng và nâng cấp nhà ở, các công trình phụ trợ trị giá trên 1.800 tỷ đồng…Qua đó, góp phần thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở Quỳnh Lưu./.
 
Bích Thuận