Quỳnh Lưu: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị

(Baonghean.vn) - Sáng 9/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các ban xây dựng Đảng huyện tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2013 cho hơn 100 đảng viên thuộc 20 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.Đây là lớp đầu tiên được mở theo chương trình Sơ cấp lý luận chính trị mới do Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành cuối năm 2012. Trong thời gian 30 ngày, các học viên được học tập 18 chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đi nghiên cứu thực tế….

Qua lớp học giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, đồng thời vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương cơ sở. Lớp học dự kiến kết thúc vào đầu tháng 6/2013.


Lê Ngọc Lưu