Quỳnh Lưu: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính

(Baonghean.vn) - Chiều 16/6/2015, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quỳnh Lưu tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm) khóa 17 (2015 - 2016), dành cho các đối tượng là cán bộ dự nguồn, cán bộ trong quy hoạch thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ quản lý trên địa bàn huyện.
 
Toàn cảnh lễ khai giảng
 
Đây là lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức thứ hai ở Quỳnh Lưu thực hiện theo chương trình đào tạo mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo chương trình mới, thời gian học sẽ rút ngắn từ 16 kỳ còn lại 12 kỳ. Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, các học viên sẽ nghiên cứu 7 học phần với gần 600 tiết. Cuối khóa học chỉ có 20% học viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt nhất được làm tiểu luận tốt nghiệp, còn lại sẽ thi tốt nghiệp.
 
Qua lớp học, các học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hoá, đối ngoại, quốc phòng - an ninh; kĩ năng lãnh đạo, quản lý…Bên cạnh học lý thuyết, các học viên còn được thăm quan, nghiên cứu thực tế để viết tiểu luận. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn.
 
* Chiều cùng ngày, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quỳnh Lưu tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ vừa học vừa làm) khóa XV (2013 - 2015). Đến dự có các đồng chí: Trần Viết Linh - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An, cùng 79 học viên.
 
Thầy Trần Viết Linh, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
Sau 16 kỳ học tập và nghiên cứu, kết quả, 79/79 học viên đã được Hiệu trưởng quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trong đó có 15 học viên (chiếm 19%) tốt nghiệp loại giỏi; 62 học viên (chiếm 78,5%) tốt nghiệp loại khá.
 
       Vân Đình