Quỳnh Lưu: Lúa vụ xuân ước đạt 6,9 tấn/ha

(Baonghean.vn) - Vụ xuân 2014, huyện Quỳnh Lưu gieo cấy 7.572 ha lúa. Trong đó cơ cấu các giống lúa chủ lực: Nhị ưu 986, Khải phong 1, Thái xuyên 111, BTE 1. 
 
Nông dân xã Quỳnh Bá thu hoạch lúa vụ xuân .
 
Đến ngày 23/5, nông dân Quỳnh Lưu thu hoạch được 30% tổng diện tích, năng suất lúa bình quân ước đạt 6,9 tấn/ha. So với vụ xuân 2013, vụ xuân này năng suất bình quân đạt cao hơn 3 tạ/ha. Nguyên nhân, do vụ xuân 2013, Quỳnh Lưu gieo cấy một số diện tích giống lúa AC5, bị nhiễm sâu bệnh, làm giảm năng suất.
 
Thu hoạch lúa vụ xuân xong, bà con nông dân Quỳnh Lưu chuyển ngay sang gieo cấy lúa hè thu và lúa vụ mùa, với diện tích 7.600 ha, trong đó lúa hè thu 5.500 ha, vụ mùa 2.100 ha.
 
Xuân Hoàng