Quỳnh Lưu phấn đấu đạt 1,4 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo

(Baonghean) - Tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện Quỳnh Lưu hiện nay vẫn còn chiếm 12,3%. Triển khai công tác ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2012, ban vận động huyện lên kế hoạch, thông qua chỉ tiêu phấn đấu toàn huyện đạt 1,4 tỷ đồng. Đồng thời, giao chỉ tiêu cho các đơn vị tham gia, phân công thành viên phụ trách các điểm cơ quan, trường học, xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn, thành lập tổ kiểm tra, giám sát công tác vận động và sử dụng nguồn quỹ.


Thanh Toàn