Quỳnh Lưu quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27

(Baonghean.vn) - Sáng 13/7, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Công tác tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21/5/2015. Trong Nghị quyết Đại hội lần này, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu đã thống nhất trí tuệ, hành động để tiến tới thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ XVIII. Kế hoạch số 112-KH/HU ngày 02/12/2013 của Ban thường vụ Huyện ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Quỳnh Lưu chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư, nỗ lực phấn đấu để đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020 và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh.
 
Đồng chí Lê Xuân Kiên -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVII.
Cũng trong hội nghị lần này, các đại biểu đã được Ban Tuyên giáo huyện ủy Quỳnh Lưu thông tin đầy đủ, chi tiết về “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn. Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII bắt đầu từ ngày 20/5 và kết thúc ngày 26/6/2015. 
 
Sau hội nghị này, huyện ủy Quỳnh Lưu yêu cầu các Đảng ủy, chi ủy cơ sở chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách nghiêm túc và đầy đủ.
 
Như Thủy 
Đài Quỳnh Lưu