Quỳnh Lưu quán triệt Nghị quyết về chính sách tinh giản biên chế

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 9/9, huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị tập huấn Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

Đồng chí Lê Đức Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, tinh thần của Nghị quyết yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (từ 2015 - 2021) và từng năm phải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ- trưởng Ban tổ chức Huyện ủy quán triệt Nghị quyết 39

Tính đến nay, huyện Quỳnh Lưu có trên 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đang tham gia làm việc tại các cơ quan, đơn vị trường học. Như vậy, theo tinh thần của Nghị quyết 36 thì đến năm 2021 toàn huyện phải tinh giản được khoảng trên 400 biên chế.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, trình bày các ý kiến xung quanh chính sách, điều lệ liên quan đến tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP như nguyên tắc tinh giản biên chế, quản lý và sử dụng số biên chế đã tinh giản, các trường hợp phải tinh giản biên chế và những trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế...

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Đây là một Nghị quyết rất quan trọng và phải thực hiện trong một quá trình dài nên huyện ủy Quỳnh Lưu yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tiếp thu một cách nghiêm túc và tiếp tục quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, nhân viên tại đơn vị mình nhằm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết để thực hiện chính sách có hiệu quả, đảm bảo đủ mọi quyền và lợi ích cho người lao động./.

Như Thủy

Đài Quỳnh Lưu