Quỳnh Lưu: Tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

(Baonghean.vn) - Sáng 6/10, huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 cho cán bộ chính sách, văn hóa, phó chủ tịch 33 xã, thị trấn.
 
Toàn cảnh buổi tập huấn.
 
Nội dung của buổi tập huấn: triển khai thông tư số 21/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm; kế hoạch của ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 của huyện Quỳnh Lưu; hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu tổng hợp kết quả điều tra và thực hành quy trình ghi phiếu, ghi biểu mẫu.
 
Qua tập huấn nhằm giúp các điều tra viên thực hiện tốt công tác điều tra, ghi chép chính xác và đúng thực tế các các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng; đồng thời có sự tham gia đông đảo của nhân dân trong quá trình rà soát, điều tra, bình xét.
 
Thời gian các xã, thị trấn thực hiện điều tra bắt đầu từ ngày 15/11 đến ngày 25/11, sau đó tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra về huyện. Tiếp đến, ban chỉ đạo huyện đi kiểm tra kết quả rà soát của các địa phương.
 
Hồng Diện 
Đài TT - TH Quỳnh Lưu