Quỳnh Lưu, Thanh Chương: Phát động toàn dân sử dụng muối I ốt

(Baonghean.vn) - Ngày 31/10, các địa phương đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày "Toàn dân mua và sử dụng muối I ốt" (2/11 hàng năm).

Chiều 31/10, tại trường THCS xã Quỳnh Thạch, UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lễ mít tinh phát động toàn dân mua và sử dụng muối i ốt, các chế phẩm có i ốt.

Toàn cảnh buổi lễ mít tinh.

Muối i ốt là một trong ba vi lượng cần thiết đối với sự phát triển của cơ thể người, tuy nhiên trong thực tế hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân có  thói quen không dùng muối i ốt trong bữa ăn hàng ngày. Quỳnh Lưu là huyện lớn của tỉnh, nhiều vùng miền khác nhau, tốc độ phát triển nhanh về kinh tế, ổn định về chính trị. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm. Năm 2014, huyện Quỳnh Lưu có 15/33 xã, thị trấn đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An chọn, bắt thăm ngẫu nhiên để điều tra về việc dùng muối I ốt. Qua đó, cho thấy độ phủ muối i ốt đạt tỷ lệ trên 89%. Chỉ tiêu sử dụng muối I ốt năm 2014 là 428 tấn/năm, 10 tháng đầu năm đạt 302 tấn, đạt 70.5 % KH.

Để hạn chế thấp nhất các rối loạn do thiếu i ốt gây ra, tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động để mọi người dân hiểu được bản chất các bệnh liên quan đến việc thiếu i ốt, đái tháo đường, vai trò của i ốt đối với sức khỏe của mỗi cá nhân. Đặc biệt, sự quan trọng của muối i ốt đối với sự phát triển toàn diện về sức lực và trí tuệ của trẻ em.

Ngay sau lễ mít tinh, đã tổ chức cấp phát muối cho các em học sinh trong trường THCS Quỳnh Thạch và đi diễu hành cổ động trên trục đường chính quốc lộ 1A từ Quỳnh Thạch vào thị trấn Cầu Giát và quay trở ra xã Quỳnh Văn nhằm mục đích vận động toàn dân thường xuyên mua và dùng muối i ốt, phòng chống các rối loạn do thiếu i ốt./.

Hồng Diện

* Sáng 31/10/2014 UBND huyện Thanh Chương tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày "Toàn dân mua và sử dụng muối I ốt" (02/11 hàng năm).

Sau Lễ mít tinh, nhân dân và các em học sinh đã trực tiếp mua muối I ốt để sử dụng trong bữa ăn hàng ngày nhằm góp phần giảm thiểu bệnh nhân có các rối loạn do thiếu muối i ốt gây ra, bảo vệ sức khỏe, nâng cao dân trí.

Mạnh Hùng – UBND huyện