Quỳnh Lưu: Triển khai kế hoạch lấy ý kiến hộ gia đình vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Baonghean.vn) - Chiều nay 15/4, huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; thành viên Ban Chỉ đạo sửa đổi hiến pháp huyện.                                                Toàn cảnh hội nghị
 

Tại hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Mục đích của việc làm này nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi công dân trong việc tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp, thi hành hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

 

Việc tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình vào dự thảo sửa đổi hiến pháp phải được tiến hành dân chủ, công khai, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng thông qua phiếu xin ý kiến.


Nguyễn Anh Văn - Huyện ủy Quỳnh Lưu