Quỳnh Lưu: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2013.

(Baonghean.vn) - Sáng nay 9/1, tại Hội trường Nhà khách huyện, Huyện ủy Quỳnh Lưu  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.
 
Năm 2012, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện tiếp tục được tăng cường và đạt được kết quả khá. Các cấp uỷ đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị của Trung ương; Kế hoạch của Tỉnh uỷ, Huyện ủy về việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 5 (khoá XI); đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ đều thành lập bộ phận giúp việc, triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào trong sinh hoạt chi bộ; xây dựng chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tập thể, cá nhân điển hình; giao trách nhiệm cho đảng viên chỉ đạo, giúp đỡ các cơ sở khó khăn trong việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế...
 
Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tấn công truy quyét tội phạm không để xẩy ra điểm nóng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được quan tâm, nhất là những đơn vị còn những mặt yếu kém. Trong năm, toàn huyện  kết nạp 335 đảng viên, chuyển đảng chính thức 293 đồng chí; phát 285 thẻ đảng; trao huy hiệu đảng 1.147 đảng viên. Tổ chức kiểm tra 342 tổ chức cơ sở đảng, 371 đảng viên; giám sát 145 tổ chức đảng, 309 lượt đảng viên; giám sát thực hiện chuyên đề 127 tổ chức và 127 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 69 đảng viên vi phạm kỷ luật. Toàn huyện có 38 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu TSVM, tỷ lệ 38%.


 
      Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các chi bộ đạt TSVM năm 2012

Năm 2013, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới và thực hiện có hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI);  Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; coi trọng thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, Quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.
 
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ tặng giấy khen 9 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2012; tặng giấy khen 23 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu 3 năm (2010 – 2012), 33 đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục (2010 – 2012).


Nguyễn Anh Văn - Huyện ủy Quỳnh Lưu