Quỳnh Lưu: Triển khai thực hiện các QĐ số 217, 218 của Bộ chính trị

(Baonghean.vn) - Sáng 22/5, Huyện ủy Quỳnh Lưu đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 – QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 61 – KL/TW của Ban bí thư trung ương Đảng (Khóa X) về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch hội Nông dân tỉnh.
 
Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của quyết định 217 và quyết định 218 của Bộ chính trị. Quyết định 217 gồm 5 chương, 19 điều; Quyết định 218 gồm 5 chương, 21 điều, quy định rõ mục đích, tính chất, nguyên tắc và chủ thể của giám sát và phản biện xã hội; đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội. Phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
 
Thực hiện Kết luận số luận số 61 – KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X), các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của huyện Quỳnh Lưu đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có tác dụng thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố, đổi mới và thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Trong 5 năm, đã chỉ đạo xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện với số vốn 100 triệu đồng, có 13 cơ sở hội thành lập và duy trì được quỹ hỗ trợ nông dân cấp xã, với số dư gần 61 triệu đồng, cho 4500 hộ vay với lãi suất thấp. Các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp với hội nông dân đã tổ chức Đào tạo nghề và tập huấn cho gần 16.000 lao động. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái phát triển kinh tế được thực hiện tốt, đến nay đã có 2425 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa…
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc
Dịp này có 6 tập thể và 6 cá nhân được Ban thường vụ huyện ủy Quỳnh Lưu tặng giấy khen vì đã có thành tích trong 5 năm thực hiện kết luận 61 của Ban bí thư trung ương Đảng (Khóa X)./.
 
Thanh Toàn