Quỳnh Lưu triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2012

(Baonghean.vn) - Sáng nay 17/4, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác quy chế dân chủ cơ sở năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Cường chủ trì.

   

                                          Toàn cảnh hội nghị

Năm qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Quỳnh Lưu đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, triển khai thực hiện QCDC cơ sở đạt nhiều kết quả. Thực hiện Pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội khóa XI, ban thực hiện QCDC cơ sở và ban thanh tra nhân dân tất cả 43 xã, cơ quan, đơn vị được kiện toàn; 538 xóm, khối xây dựng được hương ước, tổ chức 3700 tổ liên gia. Đối với 159 cơ quan hành chính, sự nghiêp (139 trường học) và hơn 380 doanh nghiệp các thành phần với gần 16.000 cán bộ công nhân viên đã thực hiện QCDC theo Nghị định 07, 08/CP của Chính phủ. Hoạt động ban giám sát đầu tư của cộng đồng góp phần giám sát gần 100 vụ việc, tạo sự đồng thuận của người dân. Thông qua thực hiện QCDC cơ sở góp phần huy động sức dân đầu tư xây dựng có sở hạ tầng. Trong tổng số gần 863 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ngân sách xã và nhân dân đóng góp 51 tỷ đồng. Kinh tế xã hội ở huyện có nhiều chuyển biến, tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 13,3%, 480/538 xóm có nhà văn hóa, từ 62 đến 75% xóm, khối, đơn vị và gia đình đạt danh hiệu văn hóa.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ 2012, BCĐ thực hiện QCDC cơ sở các cấp ở Quỳnh Lưu coi trọng nội dung tuyên truyền, tăng cường họat động của thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện tốt CCHC, cải cách thủ tục hành chính, chống phiền hà sách nhiễu dân, công khai minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước, phát triển KT-XH, dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dân chủ chống đối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước các cấp và tăng cường vận động nhân dân tham gia đóng góp vì cộng đồng.


Phan Nguyễn