#ra đa

8 kết quả

Mìn neo giữ biển, ra đa canh trời

Mìn neo giữ biển, ra đa canh trời

Đây là các loại vũ khí, khí tài do các cán bộ của Quân đội Việt Nam tự lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công và đã đưa vào phục vụ trong thực tiễn huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu...