Ra mắt Mạng lưới đất rừng Quế Phong

(Baonghean.vn) - Sáng 1/8/2013, tại trụ sở UBND xã Hạnh Dịch - Quế Phong, Viện Speri phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ ra mắt Mạng lưới  đất rừng vùng Quế Phong.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo viện Speri, chính quyền xã, 11 trưởng bản, và  các chủ rừng tại địa bàn xã Hạnh Dịch.Mạng lưới đất rừng nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu phát triển tiềm năng của cộng đồng dân tộc thiểu số của Viện Speri, với mục đích nâng cao nhận thức cho các chủ rừng trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, rừng phù hợp với pháp luật, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa của dân tộc, từ đó nhằm phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng gần rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.


Ninh Tiến Anh