Rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Baonghean.vn) - Chiều 15/6, tại Thành phố Vinh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Đảng bộ các huyện, thành, thị xã và trực thuộc nhằm rút kinh nghiệm đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước khi triển khai đại hội đại trà trong thời gian tới.

Các đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đậu Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đậu Văn Thanh – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo đánh giá kết quả đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, đến thời điểm này đã có 4 đảng bộ , gồm Tương Dương, Quế Phong, Quỳnh Lưu và Đảng bộ Quân sự tỉnh tiến hành xong đại hội điểm cấp trên cơ sở. Về cơ bản, 4 đơn vị chọn đại hội điểm đều bám sát Chỉ thị 36/CT-TW và các văn bản Trung ương, Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 để chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ, đáp ứng yêu cầu thực hiện đầy đủ 4 nội dung tại đại hội.

Đồng chí Đậu Văn Thanh - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo dự thào về kết quả chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở

Đại hội đã tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, thông qua nghị quyết xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ với tư tưởng tiến công, phấn đấu cao hơn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội ở các đảng bộ cũng đã dành thời gian thỏa đáng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Đại hội ở 4 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu một lần đủ 133 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu BTV, UBKT, CNUBKT bảo đảm cơ cấu, đúng định hướng với sự tập trung cao. Cũng tại 4 đại hội này đã bầu một lần đủ số lượng đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Lương Hồng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trinh chỉ đạo đại hội

Bên cạnh sự chỉ đạo thành công đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở, hội nghị cũng đã tập trung rút kinh nghiệm một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo và điều hành đại hội, từ công tác trang trí, nghi thức đại hội đến việc điều hành cảu đoàn chủ tịch tại đại hội và tiến hành bầu cử. Việc trình bày báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành chưa đảm bảo cơ cấu dung lượng hợp lý, có nội dung trùng lặp giữa hai báo cáo. Việc điều hành đại hội, ở một số nội dung, đoàn chủ tịch chưa bám sát chương trình chi tiết dẫn đến có lúc lúng túng, một số chỗ còn thiếu chính xác. Việc điều hành bầu cử ở một số công đoạn thực hiện quá nhanh, chưa dành thời gian để đại biểu suy nghĩ và phát biểu ý kiến. Trong quá trình bầu cử vẫn còn có số phiếu bầu cử không hợp lệ.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm yêu cầu các đơn vị cần rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thành công

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đã yêu cầu các đơn vị cần rút kinh nghiệm về những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế, khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở để tiếp tục chỉ đạo đại hội ở cấp minh thành công tốt đẹp. Trong đó cần tiến hành rà soát lại công tác chuẩn bị đại hội cả về nội dung, cách thức tổ chức, bố trí thời gian và chương trình đại hội. Khẩn trương hoàn thiện các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, báo cáo tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng cấp trên; nhân sự cấp ủy, nhân sự Ủy viên Kiểm tra, nhân sự đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Về thời gian đại hội, Ban Thường Tỉnh ủy đã thống nhất đối với cấp trên cơ sở tổ chức trong 2 ngày. Sau đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở cần tổng hợp, rà soát đội ngũ cán bộ trong diện bầu cử không tham gia tái cử để kịp thời giải quyết chính sách cho đội ngũ này, đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định....

MAI HOA