Rút kinh nghiệm để chỉ đạo tốt đại hội đại trà cấp cơ sở

(Baonghean.vn) - Chiều 26/3, phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc để nghe tình hình kết quả đại hội điểm cấp cơ sở; cho ý kiến về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Quang Huy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng tham dự.

Đồng chí Hồ Đức Phớc chủ trì phiên họp

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 25/3, toàn tỉnh đã có 52/96 tổ chức cơ sở đảng được chọn đại hội điểm đã tiến hành xong đại hội. Nhìn chung, các tổ chức đảng đại hội điểm đều đảm bảo 4 nội dung theo Chỉ thị 36/CT-TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp

Tuy nhiên, Báo cáo chính trị có nơi mới chỉ tập trung đánh giá nhiệm kỳ qua mà chưa đầu tư nhiều vào việc xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ mới. Có một số nơi chưa nắm chắc được tình hình diễn biến tư tưởng trước khi tiến hành đại hội nên quá trình chỉ đạo đại hội gặp những khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp
Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh báo cáo kết quả đại hội điểm cơ sở

Việc chuẩn bị nhân sự kế nhiệm thiếu quan tâm nên có tình trạng thiếu bằng trung cấp chính trị và chuyên môn khi trình ra đại hội. Việc thảo luận góp ý vào văn kiện cấp trên có nơi tiến hành biểu quyết, có nơi không tiến hành. Các công việc sau đại hội như việc lưu, lập hồ sơ; chuẩn y Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra chưa quan tâm hướng dẫn cho cơ sở....   

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần rút kinh nghiệm đại hội điểm để chỉ đạo tốt đại hội đại trà

Phát biểu kết luận ở nội dung này, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu các huyện, thành, thị ủy cần rút kinh nghiệm sâu sắc những tồn tại, hạn chế ở đại hội điểm để chỉ đạo đại hội đại trà một cách nghiêm túc, đặc biệt phải chấn chỉnh tất cả các thiếu sót. Chú trọng xây dựng văn kiện đại hội có chất lượng; duyệt nhân sự của cấp huyện đối với cấp xã phải đúng định hướng, đảm bảo chất lượng. Các huyện, thành, thị ủy cần phân công Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trực tiếp chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong quá trình đại hội; quan tâm xây dựng kịch bản điều hành đại hội cho cấp cơ sở. Chú trọng công tác tuyên truyền đại hội sôi nổi, tạo tinh thần phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thành công đại hội đảng các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chính sách hỗ trợ xây dựng NTM

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nhất trí thông qua chính sách hỗ trợ xi măng làm đường GTNT; thưởng cho các xã, các huyện đạt chuẩn NTM từ năm 2015 đến năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trình bày tờ trình chính sách hỗ trợ xây dựng NTM

Theo đó, trong giai đoạn này tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ xi măng cho các xã đăng ký về đích, xã vùng đồng bằng được hỗ trợ tối đa 6km, xã vùng miền núi được hỗ trợ tối đa 8 km đường GTNT; xã đạt chuẩn NTM được thưởng 1 công trình trị giá 500 triệu đồng; huyện đạt chuẩn NTM được thưởng 1 công trình trị giá 2 tỷ đồng. Riêng thành phố Vinh và các thị xã được thưởng 1,5 tỷ.

Minh Chi