Sản xuất giống cây rừng ở Con Cuông

(Baonghean) - Huyện Con Cuông có gần 154.600 ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 88,91% tổng diện tích đất tự nhiên. Hiện HTX cây con Chi Khê cung cấp cây giống chất lượng cho bà con và tạo thêm việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Đến khu vườn ươm keo Úc và nhiều loại cây Lâm nghiệp khác trên hơn 1ha của HTX cây con Chi Khê ở thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, công nhân nơi đây đang tiến hành các khâu từ làm đất, đóng bao, gieo hạt, tưới nước…cho cây giống.

Từ đầu năm 2015 đến nay, HTX đã tiêu thụ được 100 vạn cây con giống và chuẩn bị ươm tiếp 60 vạn cây giống cung cấp đủ cho người dân phát triển sản xuất.

Lao động của HTX đạt mức thu nhập bình quân là 4 triệu/tháng. Trong ảnh, chị Nguyễn Thị Hường ở thôn Tiến Thành xã Chi Khê (Con Cuông) cho biết: “Trước đây, công việc không ổn định, nay được vào làm việc ở HTX có tiền lương hàng tháng nên cuộc sống gia đình khá hơn nhiều”.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, chủ nhiệm HTX cho biết: Năm 1999 dự án UEC của cộng đồng Châu Âu hỗ trợ phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên địa bàn huyện Con Cuông xây dựng mô hình vườn ươm để cung cấp cây giống có chất lượng cho bà con trong xã. Ông đã tham gia xây dựng mô hình đạt hiệu quả, cung cấp nhiều giống cây trồng cho người dân. Sau khi dự án kết thúc, nhận thấy lợi ích từ rừng ông duy trì vườn ươm để cung cấp nguồn cây giống cho người dân trong huyện.

Ươm giống mét tại HTX Chi Khê.

Hiện tại HTX cây con Chi Khê cung cấp các loại cây gồm mét, keo, sưa, lát, trám đen và các loại cây ăn quả cho thị trường  gồm các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. Trung bình mỗi cây giống được bán cho nông dân từ 500 – 1.000 đồng/gốc.

HTX còn kêu gọi người dân quanh vùng góp vốn, góp công làm vườn ươm, nhờ đó, một số gia đình thoát nghèo từ từ mối liên kết đó.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Chủ nhiệm HTX kiểm tra chăm sóc đợt giống mới vừa ươm.

Ông Hồ Đăng Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuong cho biết: “Con Cuông có 13 xã, thị trấn, trong đó 10 xã nằm trong vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ 135 của Chính phủ. Tất cả các xã, thị đều trồng rừng và thu nhập từ rừng là chính. HTX cây con Chi Khê ra đời rất phù hợp và cần thiết, là mô hình tốt cần nhân lên ở các huyện miền núi”.

Là một trong những mô hình kinh tế tập thể đầu tiên ở huyện miền núi Con Cuông, HTX cây con Chi Khê đang khai thác hiệu quả tiềm năng của địa bàn, góp phần cùng chính quyền và người dân nâng tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt cao nhất trong toàn tỉnh với 78%.

Tường Vi