Sắp xếp thứ tự ưu tiên các xã, thôn được xét vào diện đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, tại trụ sở xã Thanh Long (Thanh Chương), Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã làm việc với xã Thanh Long (Thanh Chương) và huyện Thanh Chương về việc kiểm tra rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 -2015. Đồng chí Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn công tác. Cùng đi với đoàn có đại diện các vụ, ngành liên quan và đại diện Ban Dân tộc tỉnh.
 
Căn cứ Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi khu vực I, II, III và các văn bản của các bộ ngành liên quan, UBND xã Thanh Long đã tiến hành rà soát các tiêu chí. Cụ thể: Số hộ nghèo và cận nghèo có 574 hộ/982 hộ, chiếm tỷ lệ 58,4%, trong đó hộ nghèo chiếm tỷ lệ 28,1%. Tỷ lệ số hộ chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 38,8%; Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo nghề là 81,5%. Xã có 8/13 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, chiếm tỷ lệ 61,5%. Có 332/982 hộ thiếu đất sản xuất theo quy định. Đường trục xã, liên xã chưa được nhựa hóa…
 
Căn cứ vào các tiêu chí rà soát, xã Thanh Long đề nghị các cấp xem xét công nhận xã Thanh Long là xã thuộc khu vực III giai đoạn 2012 -2015. Về phía huyện Thanh Chương, căn cứ các tiêu chí, kết quả thẩm định, xác minh, Hội đồng xét duyệt huyện đã xét duyệt 131 thôn bản đặc biệt khó khăn; 11 xã miền núi khu vực III, tăng 7 xã so với giai đoạn 2006 -2010; 16 xã miền núi khu vực II, tăng 4 xã so với giai đoạn 2006 -2010 và có 4 xã miền núi khu vực I.                  Đồng chí Hoàng Xuân Lương phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Lương chia sẻ những khó khăn với xã Thanh Long do điều kiện tự nhiên không thuận lợi gây khó khăn cho phát triển kinh tế và đề nghị xã rà soát, hoàn chỉnh lại các tiêu chí để hồ sơ có sức thuyết phục. Còn đối với huyện Thanh Chương, đồng chí yêu cầu huyện rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, đặc biệt cần làm rõ nguyên nhân số xã khu vực III tăng lên so với giai đoạn trước. Đồng thời huyện cần xem xét sắp xếp thứ tự ưu tiên các xã, thôn được xét vào diện xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn để Hội đồng các cấp xem xét./. 


Thành Duy