#sắp xếp tổ chức bộ máy

46 kết quả

Phương án, quy trình sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP. Vinh

Phương án, quy trình sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc TP. Vinh quy định rõ các phương án, quy trình sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP. Vinh.

Ban Tổ chức

Triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

(Baonghean.vn) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tham mưu ban hành và triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2023 và thời gian tới để tạo đột phá trong cải cách hành chính.
Nội vụ

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Kiến nghị với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho biết, hiện nay, thị xã Cửa Lò có 5/6 đơn vị được giao từ 3 đến 11 biên chế; các đơn vị này có chức năng, nhiệm vụ khác biệt nhau nên rất khó khăn trong việc sắp xếp lại để đảm bảo thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Tập trung chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

(Baonghean.vn) - Triển khai nhiệm vụ Ngành nội vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu ngành cần tham mưu cho lãnh đạo các cấp tập trung triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Bộ Nội vụ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ cần tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; nghiên cứu, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý.
Sáng 24/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức sát hạch cán bộ, công chức năm 2020 nhằm đánh giá thực chất về năng lực công tác của đội ngũ gắn với công tác thi đua cuối năm; đồng thời bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp năng

Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức thi sát hạch cán bộ, công chức

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Cuộc thi sát hạch cán bộ, công chức, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, kết quả sát hạch lần này gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm; đồng thời tiến hành sắp xếp lại vị trí việc làm phù hợp trong cơ quan.