Sẽ có nhiều thay đổi nhân sự cấp cao ở công ty Đường sắt VN

Bộ GTVT cho biết, Tổng công ty Đường sắt VN sẽ là trọng điểm tái cơ cấu trong năm nay.

Theo báo cáo kết quả tái cơ cấu DNNN trực thuộc Bộ GTVT, trong 4 tháng đầu năm, Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Tổng công ty đường sắt Việt Nam hoàn thành tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Vận tải hàng hóa đường sắt, Liên hiệp sức kéo đường sắt, Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn thành 02 DNVT, hoạt động từ ngày 1/4, thu gọn được 02 đầu mối.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng đã thẩm định và phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty in đường sắt và công ty in đường sắt Sài Gòn.
 

Chiều ngày 28/4, Lãnh đạo Bộ GTVT đã họp và đồng ý với đề xuất của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để ông Nguyễn Đạt Tường thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, chuyển sang làm công việc mới là thành viên Hội đồng Thành viên của Tổng Công ty này.

Người sẽ thay ông Tường là ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn. Ông Tùng cũng mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hồi tháng 8/2013.

Tin riêng từ Bộ GTVT cho biết, trong năm cũng sẽ có một loạt xáo trộn trong các vị trí nhân sự cấp cao của Tổng Công ty này.

Theo báo cáo kết quả tái cơ cấu DNNN trực thuộc Bộ GTVT, đến 1/2011, Bộ GTVT có 94 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, gồm 90 DN do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định thành lập và 4 doanh nghiệp do Thủ tướng CP quyết định thành lập (Vinashin, Vinalines, Vietnam Airlines và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR).

Trong 3 năm từ 2011-2013, Bộ đã thực hiện cổ phần hóa 54 doanh nghiệp, trong đó có 11 doanh nghiệp quy mô lớn như Vietnam Airlines và 10 tổng công ty khác do Bộ thành lập.

Đến tháng 4/2014, Bộ GTVT còn 49 DNNN; đồng thời đổi mới sắp xếp được 61 doanh nghiệp, bao gồm cổ phần hóa 54 DN, chuyển thành tổng công ty 02 DN, hợp nhất 02 DN, phá sản 02 DN, giải thể 01 DN.

Bộ đang tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các DN 100% vốn NN theo quy định từ nay đến hết năm 2015.
Theo đọc báo