Sẽ có nhiều thay đổi trong công tác thi đua, khen thưởng

(Baonghean.vn) - Sáng 26/11, Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức hội, các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng trên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thi đua khen thưởng 2003, Luật sửa đổi bổ sung năm 2013; Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành, nghi thức trao thưởng và Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa được thông qua ngày 31/10/2015.

Trong đó, có những điểm mới như: sửa đổi, bổ sung về hệ thống tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; xây dựng tiêu chuẩn cụ thể đối với các hình thức khen thưởng theo hướng ưu tiên đối với tầng lớp công nhân và người lao động trực tiếp….

                                                                                                        Mỹ Hà