Sẽ có phương án trả nợ đọng xây dựng cơ bản hợp lý cho các địa phương

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho các địa phương phương án trả nợ đọng xây dựng cơ bản ở thời điểm trước và sau khi có Luật Đầu tư công một cách hợp lý.

Đề nghị này được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chương trình giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong 2 năm 2015, 2016 được chi phối bởi nhiều văn bản pháp luật mới, đáng quan tâm là Luật Đầu tư công, Quyết định của Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước.

Việc phân bổ vốn đầu tư đảm bảo theo nguyên tắc: ưu tiên nguồn vốn trả nợ các công trình hoàn thành, các công trình chuyển tiếp; hạn chế triển khai các công trình mới.

Trong 2 năm 2015, 2016, trên cơ sở đề xuất của các chủ đầu tư, các ngành, các huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành 142 chủ trương đầu tư; trong đó có 77 dự án được phê duyệt quyết định đầu tư và năm 2017 cơ bản không có công trình khởi công mới.  

Tuy nhiên, do nợ đọng từ những năm trước, số công trình chuyển tiếp nhiều nên việc phân bổ vốn cho các công trình vẫn còn dàn trải. Nợ đọng xây dựng cơ bản ở cấp huyện, xã còn lớn. Một số dự án chưa xác định rõ phần vốn ở từng cấp ngân sách nên khó khăn trong việc xác định nợ đọng xây dựng cơ bản.

Cần ưu tiên nguồn vốn thực hiện nâng cấp hệ thống thủy lợi, đảm bảo các vấn đề dân sinh. Ảnh: Mai Hoa

Nêu nguyên nhân nợ đọng lớn, đồng chí Nguyễn Văn Độ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Đó là do quá khứ để lại và một phần do nhận thức, nhiệm kỳ trước để nợ cho nhiệm kỳ sau. Tuy nhiên, theo quy định, nợ đọng phát sinh từ ngày 31/12/2014 trở về sau sẽ không được sử dụng bất kỳ nguồn ngân sách nào để trả nợ (nghĩa là sau khi Luật Đầu tư công ban hành).

Đưa ra giải pháp hạn chế lãng phí trong đầu tư, phân bổ vốn dàn trải trong điều kiện ngân sách hạn chế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Cần thay đổi tư duy trong đầu tư. Đơn cử ở một số dự án phục vụ dân sinh của người dân vùng đồng bào dân tộc, miền núi, không thể “đường theo dân, điện theo dân”. Bởi thực tế có cụm dân cư chỉ có 27 hộ nhưng phải đầu tư làm hàng chục km đường và đường điện kéo hàng chục km. Thay việc đầu tư nhỏ giọt này thì cần quy hoạch dân cư hợp lý để đầu tư tập trung, đồng bộ...

Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cần thay đổi tư duy trong đầu tư, hạn chế lãng phí về nguồn lực và dàn trải về vốn. Ảnh: Mai Hoa

Tại buổi làm việc sáng 23/3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho các địa phương phương án trả nợ đọng xây dựng cơ bản ở thời điểm trước và sau khi có Luật Đầu tư công một cách hợp lý. Tăng cường hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện quy trình đầu tư, khảo sát, thẩm định đầu tư sát thực tế, hạn chế việc điều chỉnh các dự án, ảnh hưởng đến nguồn vốn và thời gian thi công.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm tham mưu UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đảm bảo hoạt động đầu tư công được siết chặt và đi vào nề nếp.

Nâng cao trách nhiệm, năng lực thẩm tra dự án, công trình, đảm bảo bố trí vốn theo đúng nguyên tắc; xác định ưu tiên dự án, ưu tiên vốn, đáp ứng Luật Đầu tư công. Tập trung rà soát, kiểm tra, tham mưu xử lý các công trình dở dang thuộc vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn vượt thu, nhất là các công trình trọng điểm, thiết yếu đến dân sinh ở các địa phương./.

Mai Hoa