Sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vay mua máy nông nghiệp

Bộ Tài chính cho biết đang hoàn thiện thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Một số loại máy có ý nghĩa tích cực trong việc giảm tổn thất sau thu hoạch.
Theo đó, đối với các khoản vay để mua các loại máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ ba.
 
Mức cho vay trong trường hợp được cấp bù chênh lệch lãi suất tối đa bằng 70% giá trị dự án. Nhà nước sẽ căn cứ vào mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của ngân hàng thương mại để cấp bù chênh lệch lãi suất. Mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển được Bộ Tài chính ban hành cho từng thời kỳ.
Theo VTV Online