Sẽ hỗ trợ tới 110 triệu đồng khi đầu tư vào nông nghiệp

Bộ KHĐT đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013 ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
 
Ảnh minh họa
Theo dự thảo này, đầu tư vào nông nghiệp sẽ được ngân sách hỗ trợ. Chẳng hạn, chăn nuôi bò sữa, nếu bò sữa nhập và được nuôi trực tiếp tại doanh nghiệp, tiền hỗ trợ nhập bò sữa giống được chuyển trực tiếp cho doanh nghiệp. Còn trường hợp bò sữa nhập, được nuôi phân tán tại hộ gia đình, tiền hỗ trợ nhập bò sữa giống đối với những tỉnh có mức hỗ trợ là 15 triệu đồng/con (tỉnh có quy mô đàn nhỏ hơn 5000 con), hộ gia đình được hưởng mức hỗ trợ 13,5 triệu đồng/con, doanh nghiệp được hưởng 1,5 triệu đồng/con cho chi phí quản lý;
 
Đối với những tỉnh có mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/con (tỉnh có quy mô đàn lớn hơn 5000 con), hộ gia đình được hưởng mức hỗ trợ 9 triệu đồng/con, doanh nghiệp được hưởng 1 triệu đồng/con cho chi phí quản lý.
 
Đối với trồng cây dược liệu, cây mắc ca, nếu trồng trên đất của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha; nếu doanh nghiệp liên kết, hợp đồng trồng trên đất của hộ gia đình, hộ gia đình được hưởng 12 triệu đồng/ha, doanh nghiệp hưởng 3 triệu đồng/ha cho công tác quản lý.
 
Bên cạnh đó, dự kiến xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, nếu làm hệ thống điện trong hàng rào nhà máy (bao gồm trạm, dây…) sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng đối với đường dây 100 kVA và hỗ trợ tới 110 triệu đồng nếu làm hệ thống điện ngoài hàng rào nhà máy (bao gồm trạm, dây..).
 
Nếu làm đường giao thông trong hàng rào nhà máy (đường  bê tông xi măng, bê tông Asphalt gồm cả hệ thống thoát nước, chống sạt lở…) sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/m2; Nhà xưởng cao trên 5m cũng được hỗ trợ 1 triệu đồng/m2; Xây bể chứa nước sạch được hỗ trợ 2 triệu đồng/m2;
 
Đối với khai hoang xây dựng đồng ruộng được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha; nuôi lợn nhập giống gốc cao sản được hỗ trợ 10 triệu đồng/con và tương tự với bò, trâu, ngựa được hỗ trợ 20 triệu đồng/con.
 
Theo VOV