Sẽ kiểm toán về vốn xây dựng nông thôn mới

 
Ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết KTNN đang xây dựng kế hoạch để kiểm toán chương trình này.
 
Theo ông Lê Minh Khái, chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn. Kiểm toán đối với chương trình này sẽ là một chuyên đề rất quan trọng, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Kiểm toán Nhà nước cũng chú ý chọn chuyên đề này và hiện đang xây dựng đề cương.
 
Trong kế hoạch, chuyên đề này có đặc thù riêng nên sẽ có xây dựng đề cương cụ thể cho hoạt động kiểm toán. Đề cương này sẽ được trao đổi rộng rãi trong ngành và các cơ quan liên quan để có thể đánh giá được cơ chế của chương trình xây dựng nông thôn mới như thế nào (về tính hợp lý, khó khăn, bất cập); tổ chức thực hiện cơ chế đó ra sao (tốc độ, tinh thần trách nhiệm...); hiệu quả sử dụng vốn của chương trình.
Làm đường giao thông nông thôn
Mục đích của kiểm toán là để có căn cứ đưa ra những kiến nghị giúp cho việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn.
 
Ngay trong năm 2014 này, một số chương trình, dự án có liên quan tới nông dân và nông thôn được kiểm toán như: tình hình thực hiện cơ chế mua tạm trữ lúa gạo giai đoạn 2012-2013; chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 do WB và Ausaid tài trợ; dự án giao thông nông thôn 3./.
Theo VOV