Sẽ xem xét kỹ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014

Chỉ đưa vào Chương trình năm 2014 những dự án được thuyết minh rõ ràng về sự cần thiết ban hành, đối tượng áp dụng.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014 sẽ được cân nhắc một cách thận trọng. Đây là nội dung quan trọng được Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày tại Quốc hội sáng 23/5 về Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014.

Tính đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 gồm: Chính phủ đề nghị 55 dự án, trong đó 53 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 2 dự án luật. Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị 3 dự án luật, 1 dự án pháp lệnh. Ủy ban kinh tế đề nghị 7 dự án luật.Toàn cảnh kỳ họp Quốc hội

Các Đoàn đại biểu Quốc hội: thành phố Đà Nẵng đề nghị 3 dự án luật; tỉnh Sóc Trăng đề nghị 36 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh; tỉnh Quảng Nam đề nghị 1 dự án luật. Các đại biểu Quốc hội đề nghị 14 dự án luật.

Trong số các dự án nêu trên thì có nhiều dự án được các cơ quan, đại biểu Quốc hội đề nghị trùng nhau.Theo đề nghị của các cơ quan, cá nhân thì số lượng dự án luật, pháp lệnh được đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 là quá nhiều so với khả năng chuẩn bị, cũng như quỹ thời gian của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khả năng xem xét, thông qua của Quốc hội.

Để bảo đảm tính khả thi của Chương trình, tránh bị điều chỉnh quá nhiều, thì việc xem xét, quyết định đưa các dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 cần phải cân nhắc một cách thận trọng, xác định rõ sự cần thiết, phạm vi, đối tượng điều chỉnh và những nội dung cơ bản của dự án, các điều kiện cần thiết bảo đảm việc soạn thảo, cho ý kiến và trình xem xét, thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 phải quán triệt một số định hướng cơ bản: Ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2014 các dự án nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; Ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2014 các dự án liên quan trực tiếp đến các quy định của Hiến pháp; các dự án phục vụ cho việc tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chỉ đưa vào Chương trình năm 2014 những dự án được thuyết minh rõ ràng về sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nội dung cơ bản; kiên quyết không đưa vào Chương trình những dự án chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc đưa các dự án vào Chương trình năm 2014 phải tính đến quỹ thời gian, khả năng thực tế của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra để tránh dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ chuẩn bị dự án.

Đối với các dự án mới được đề nghị bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, chỉ bổ sung khi thực sự cần thiết, phù hợp với định hướng xây dựng Chương trình được đề cập trong Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII và đã được chuẩn bị tốt, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Không xây dựng danh mục Chương trình chuẩn bị trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm. Đối với tất cả các dự án đã có trong Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII chưa được xem xét, thông qua thì các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ soạn thảo, trình phải có kế hoạch triển khai chuẩn bị tích cực và khi đủ điều kiện thì đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình hằng năm cho ý kiến, thông qua./.


Theo (vov.vn) - L.T