Siết chặt quản lý lĩnh vực quảng cáo thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh

(Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Tình hình quảng cáo trên các thông tin đại chúng hiện nay chưa được quản lý chặt chẽ, nhất là các mặt hàng thuốc trị bệnh, thực phẩm chức năng, máy móc… vì tác dụng thực tế không như thông tin trên quảng cáo, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng. Đề nghị ngành chức năng quản lý chặt chẽ lĩnh vực quảng cáo, đồng thời có chế tài đối với những trường hợp quảng cáo không đúng, “phóng đại” tác dụng, hiệu quả của sản phẩm.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 19 Luật Quảng cáo quy định: “Nội dung quảng cáo phải đảm bảo trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo”. Cũng theo quy định tại Điều 20 Luật Quảng cáo, sản phẩm trước khi quảng cáo phải có đủ giấy chứng nhận, giấy phép... chứng minh đảm bảo điều kiện lưu hành, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn của cơ quan có thẩm quyền, và hầu hết các sản phẩm quảng cáo trên các Đài truyền hình của Nhà nước đều có đầy đủ giấy chứng nhận, giấy phép theo quy định và thực hiện quảng cáo nghiêm túc. Tuy nhiên, tại một số kênh chuyên quảng cáo của các Đài truyền hình trả tiền hoặc các trang báo mạng, website, một số sản phẩm quảng cáo vẫn chưa có đủ giấy chứng nhận, giấy phép, nội dung, hình ảnh quảng cáo nói quá tác dụng của sản phẩm, gây bức xúc cho người tiêu dùng. Theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 51 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ thì mức xử phạt là 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

Để hạn chế quảng cáo sai sự thật, không đúng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trong phạm vi trách nhiệm được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã và đang triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

- Đã có văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh/thành yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các nội dung quảng cáo trước khi phát sóng; tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Ảnh minh họa

- Kiểm tra về hoạt động quảng cáo của các cơ quan báo chí trong cả nước bao gồm báo in, báo điện tử và các Đài phát thanh, truyền hình (theo Quyết định số 141/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2015), thực hiện vào Quý III và  Quý IV năm 2015.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi thực hiện quảng cáo sai sự thật các loại hàng hóa, dịch vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua; hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện kiểm tra chặt chẽ các giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo của các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 20 Luật Quảng cáo, kiểm tra các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên sản phẩm quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 đến Điều 11 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP  trước khi thực hiện để tránh tình trạng thực hiện các nội dung quảng cáo sai sự thật trên phương tiện của mình.

- Thực hiện thường xuyên việc theo dõi quảng cáo trên báo in, báo điện tử, Đài truyền hình, phát hiện các nội dung quảng cáo vi phạm, nhắc nhở, chấn chỉnh các phương tiện điều chỉnh kịp thời.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (định kỳ và đột xuất) về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền./.

PV (TH)