Sở Công Thương chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 29/8/2014 có bài "Công ty CP Quốc tế gia dụng Phương Nam: Lợi dụng hội thảo, bán hàng kém chất lượng?”. Ngày 29/9/2014, Sở Công Thương có Công văn số 1026/SCT-QLTM kiểm tra xử lý thông tin báo nêu, nội dung sau:
 
Ngày 10/8/2014, Công ty CP Quốc tế gia dụng Phương Nam có Công văn số 136/TT-PN về việc xin tổ chức hội thảo tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường" gửi Sở Công Thương Nghệ An. Theo quy định tại Điều 118 Luật Thương mại năm 2005, Sở Công Thương đã có Công văn số 838/SCT-QLTM ngày 18/8/2014 trả lời công ty về việc tổ chức hội thảo và giới thiệu sản phẩm.
"Cán bộ" của Công ty CP Quốc tế gia dụng Phương Nam phát phiếu và thu tiền đặt cọc mua nồi "đa năng chân không" trong hội trường xã Hưng Phúc.
Trước thông tin báo Nghệ An nêu, ngày 29/8/2014, Sở Công Thương đã chỉ đạo Thanh tra Sở và Chi Cục Quản lý thị trường trực tiếp đến địa phương nơi công ty tổ chức hội thảo để kiểm tra, làm rõ vụ việc, đồng thời, đã có Công văn số 943/SCT-QLTM ngày 10/9/2014 yêu cầu Công ty CP Quốc tế gia dụng Phương Nam dừng tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, báo cáo tình hình thực hiện chương trình và làm rõ nội dung báo chí phản ánh.
 
Đội Quản lý thị trường số 3 và Phòng Công Thương huyện Hưng Nguyên đã về 2 xã Hưng Phúc, Hưng Thịnh làm việc trực tiếp với lãnh đạo chính quyền của 2 xã. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty CP Quốc tế gia dụng Phương Nam không còn hoạt động trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Qua làm việc với 2 xã cho thấy, trong 2 ngày 27-28/8/2014, Công ty CP Quốc tế gia dụng Phương Nam đã thuê Nhà văn hóa xã Hưng Phúc, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên để tổ chức hội thảo và giới thiệu sản phẩm nồi đa năng không dùng điện. Sau 2 ngày giới thiệu sản phẩm, Công ty CP Quốc tế gia dụng Phương Nam đã tổ chức cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký và mua sản phẩm. Do nghi ngờ về chất lượng và giá cả sản phẩm nồi nấu chân không của công ty cung cấp, nên tại xã Hưng Thịnh người dân đã trả lại gần như toàn bộ số lượng sản phẩm đã mua, tại xã Hưng Phúc người dân đã trả lại khoảng 50% số sản phẩm đã mua. Công ty CP Quốc tế gia dụng Phương Nam cũng đã tư vấn và hướng dẫn lại cách sử dụng cho các khách hàng đã mua sản phẩm của công ty.
 
Đến nay, Công ty CP Quốc tế gia dụng Phương Nam không còn hoạt động tổ chức hội thảo và giới thiệu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Sở Công Thương