Sơ kết 3 năm đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Baonghean.vn) - Sáng 22/9 đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5  khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc; Vũ Văn Ninh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự ở điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Báo cáo do đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày nêu rõ cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 56 và tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú. Hệ thống cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể về cơ bản đã được hình thành, tạo hành lang pháp lý quan trọng phát triển kinh tế tập thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tính đến nay, đã có 38 Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành có Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã với tổng vốn điều lệ là 567 tỷ 500 triệu đồng, tổng vốn hoạt động là 1.075 tỷ 421 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân đân đã vận động, giáo dục quần chúng, hội viên tự nguyện tham gia kinh tế tập thể, phát huy vai trò làm chủ trong các tổ chức kinh tế hợp tác.

Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã dần được phục hồi, phát triển; xuất hiện những mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của các thành viên. Đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP năm 2013, lần đầu tiên trong gần 20 năm qua đã tăng hơn so với năm trước. Tổng doanh thu của các hợp tác xã năm 2014 đạt 26.400 tỷ đồng, tăng 2.460 tỷ đồng so với năm 2013. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã năm 2014 là 1.585.382 người, tăng 57.421 người so với năm 2013.

Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Báo cáo cũng trình bày những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế; đồng thời nêu rõ định hướng phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới. Theo đó, sẽ phát triển kinh tế tập thể phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường gắn liền với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và kinh tế hộ gia đình,…

Lãnh đạo Liên minh hợp tác xã Việt Nam cho rằng cần tập trung vấn đề đào tạo nguồn nhân lực để phát huy hiệu quả kinh tế tập thể.

Tại Hội nghị, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng có báo cáo tham luận nhằm đóng góp thêm các đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong đó tập trung một số nội dung chính như: phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân, các địa phương cần có kế hoạch và phân công trách nhiệm thực hiện của cấp tỉnh, huyện và xã, tổ chức tập huấn Luật hợp tác xã 2012 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật hợp tác xã của Chính phủ, tích cực tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu mới đến toàn dân thông qua tài liệu tập huấn, tờ rơi, báo chí, truyền hình,…

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá trong những năm gần đây, kinh tế tập thể đã phát huy vai trò trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, góp phần tạo nên sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế đất nước. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành cần tiếp tục đổi mới phương thức, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, đưa kinh tế tập thể trở thành thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ban cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã, thường xuyên rà soát các văn bản đã ban hành để tổ chức thực hiện sâu sát thực tế, tiếp tục có biện pháp tháo gỡ khó khăn, kiện toàn, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, tăng cường chức năng, nhiệm vụ của liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh tế.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu Liên minh Hợp tác xã phối hợp với các Viện nghiên cứu tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự hợp tác, các cơ quan đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm bằng nhiều hình thức, thường xuyên tự đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế tập thể./.

Phương Thảo