Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa trả lời Báo Nghệ An

(Baonghean) - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 302/PC.BĐ.BNA ngày 01/8/2011 của Báo Nghệ An kèm theo đơn khiếu nại của bà Hà Thị Duyệt và bà Quang Thị Hương, địa chỉ: bản Mường Phiệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Nội dung đơn: Ngày 09/4/2010, các bà đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Phong cho mỗi người vay 25.000.000 đồng nộp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia Thanh Hóa - Chi nhánh tại tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: 150 Quốc lộ 1A Thạch Trung - Hà Tĩnh, nhưng con bà Duyệt là Lương Văn Công, con bà Hương là Quang Văn Hải vẫn không được đi lao động tại Malaixia. Các bà đã yêu cầu trả lại số tiền trên nhưng Công ty vẫn chưa thực hiện.
 
Sở Lao động-TBXH đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia Thanh Hóa; Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp ngày 06/9/2011; Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá có ý kiến như sau:
 
- Theo quy định tại Khoản 3, mục I, Thông tư Liên tịch số 16/2007/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 04/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Tài chính quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ thì Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia Thanh Hóa đã thu tiền môi giới và tiền dịch vụ đối với ông Lương Văn Công và ông Quang Văn Hải khi chưa ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động (đối với ông Công và ông Hải) là không đúng quy định.
 
- Theo quy định tại Tiết a, Khoản 1, mục III Thông tư Liên tịch số 17/2007/TTLT-NHNNVN ngày 04/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ thì Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia Thanh Hóa đã thu tiền ký quỹ đối với ông Lương Văn Công và ông Quang Văn Hải khi chưa ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động là không đúng quy định.
 
Như vậy, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia Thanh Hóa đã thu tiền môi giới, tiền dịch vụ và tiền ký quỹ của lao động Lương Văn Công và lao động Quang Văn Hải không đúng quy định của Nhà nước: thu tiền vé máy bay và lệ phí vi sa nhưng không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia Thanh Hóa phải trả lại số tiền đã thu không đúng quy định 25.000.000/người, kèm theo lãi suất ngân hàng cho người lao động./.