Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu!

(Baonghean) - Ngày 20/4/2012, Sở LĐ-TB&XH có Công văn số 614/LĐTBXH -NCC về việc xử lý vấn đề đã đăng trên Báo Nghệ An ngày 3/2/2012 "Nhức nhối chuyện da cam ở Nghi Lộc" phản ánh việc thực hiện chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở huyện Nghi Lộc vẫn còn gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
 
Để có kết luận chính xác về vấn đề Báo Nghệ An nêu và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người có công với cách mạng và đảm bảo sự công bằng, khách quan trong việc thực hiện chế độ chính sách theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã có những chỉ đạo sau: Ngày 27/2, Sở LĐ-TB&XH đã có công văn gửi UBND huyện Nghi Lộc kiểm tra nội dung Báo Nghệ An nêu về tình hình thực hiện chế độ chất độc da cam. Hiện tại, huyện Nghi Lộc đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm Phòng LĐ- TB&XH, Công an huyện, Huyện đội, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu TNXP, Thanh tra huyện và phòng Tư pháp; Bước đầu, thanh tra huyện đã lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và chính quyền địa phương xã Nghi Quang, Nghi Thiết, Nghi Hợp. Kết quả ban đầu: Giao cho các đối tượng cung cấp thêm hồ sơ chứng cứ; UBND xã cung cấp hồ sơ người làm chứng; các thành viên đoàn kiểm tra là Quân sự và Công an kiểm tra hồ sơ gốc để xác định vùng, miền hoạt động của các đối tượng bị tố cáo, có kết luận bằng văn bản để làm cơ sở kết luận cuối cùng.
 
Tuy nhiên, do đây là vấn đề nhạy cảm, UBND huyện Nghi Lộc và Đoàn thanh tra cần thêm thời gian để xác minh rõ các loại giấy tờ trên trước khi kết luận chính thức để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông và Báo Nghệ An.


Thanh Lương