Sở Tài Nguyên & Môi trường: Tạo bước chuyển mới trong quản lý ngành

(Baonghean) - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm, trong điều kiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, lại thường xuyên thay đổi, đặt ra nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực vượt qua hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu  nhiệm kỳ 2010 - 2015.
 
Nổi bật đã lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác, nhất là công tác cải cách hành chính, rà soát và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, điển hình là Luật Đất đai 2013, Luật Khoáng sản 2010, Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Bảo vệ môi trường 2014, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản và  môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, tham mưu hoàn thành công tác quy hoạch sử dụng đất trên toàn tỉnh nói chung, tại địa bàn các huyện, thành, thị nói riêng đến năm 2020 và kế hoạch 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015; hoàn thành rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; khoanh định khu vực cấm hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, lâm nghiệp và hoạt động khoáng sản; quy hoạch bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo. 
 
Đặc biệt, Sở đã tham mưu chỉ đạo có hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa tỷ lệ cấp giấy chứng nhận QSD các loại đất từ 62% lên 90%; tham mưu giúp tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác “dồn điền đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay có 256/319 xã đã hoàn thành chuyển đổi, nhiều huyện đã về đích trước 1 năm so với kế hoạch và xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn...
 
Công tác tham mưu còn góp phần giải quyết các khó khăn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, giao đất trái thẩm quyền, thu hồi đất 225 dự án; phối hợp với các cấp các ngành xử lý tốt đất tôn giáo, quốc phòng - an ninh. Đồng thời giúp tỉnh ban hành các quy định, biện pháp siết chặt công tác quản lý thăm dò, khai thác khoáng sản; chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, tập trung xử lý các điểm ô nhiễm do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường cho hơn 200 dự án đầu tư; cấp 192 sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, xác nhận hàng nghìn bản cam kết, đề án bảo vệ môi trường và chỉ đạo thực hiện nhiều đề án, dự án quan trọng khác...
 
Từ thực hiện chủ trương chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, bà con nông dân đưa cơ giới vào sản xuất (Trong ảnh: Cấy lúa bằng máy ở Hưng Nguyên). Ảnh: Châu Lan
 
Công tác xây dựng Đảng, cơ quan đoàn thể chính trị được quan tâm chăm lo. Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn việc quán triệt học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”… xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể chính trị và đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh toàn diện.
 
Đặc biệt với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Đảng bộ đề ra 9 việc cần làm ngay sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan như: bổ sung hoàn thiện bộ quy chế hoạt động, chỉ đạo tập trung thực hiện chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, công tâm, tận tụy, thạo việc, từ đó tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ chuyên môn.
 
Trong nhiệm kỳ bổ nhiệm 24 vị trí, luân chuyển 27 vị trí, thi tuyển 9 công chức, xét tuyển 50 viên chức; cử 10 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 31 cán bộ học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 14 cán bộ học chuyên viên chính; 45 cán bộ học cao học và nghiên cứu sinh. Đến nay, toàn Đảng bộ có 52 thạc sỹ và 1 tiến sỹ, nâng tỷ lệ cán bộ công chức và người lao động có trình độ trên đại học lên 16,77%, từng bước góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Đảng bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không để đảng viên vi phạm các điều cấm không được làm, tích cực đóng góp  ủng hộ, giúp đỡ xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) theo sự phân công của UBND tỉnh và các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo với trị giá hàng trăm triệu đồng.
 
Người dân tái định cư xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Bài học thành công được rút ra là: Cấp ủy phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ở từng nội dung lĩnh vực và từng thời gian kế hoạch, xây dựng phương pháp lãnh đạo khoa học, hợp lý và dồn sức chỉ đạo; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát là biện pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, trong từng chi bộ là nền tảng đảm bảo sự lãnh đạo thắng lợi của Đảng trên mọi phương diện công tác...
 
Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót tồn tại của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN-MT, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu: Lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hàng năm Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc; 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên và trên 80% công chức, viên chức đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị.
 
Võ Duy Việt
(Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT)