Sở Tài Nguyên & Môi trường: Tạo bước chuyển mới trong quản lý ngành

(Baonghean) - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm, trong điều kiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, lại thường xuyên thay đổi, đặt ra nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực vượt qua hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu  nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Nổi bật đã lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác, nhất là công tác cải cách hành chính, rà soát và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, điển hình là Luật Đất đai 2013, Luật Khoáng sản 2010, Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Bảo vệ môi trường 2014, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản và  môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, tham mưu hoàn thành công tác quy hoạch sử dụng đất trên toàn tỉnh nói chung, tại địa bàn các huyện, thành, thị nói riêng đến năm 2020 và kế hoạch 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015; hoàn thành rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; khoanh định khu vực cấm hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, lâm nghiệp và hoạt động khoáng sản; quy hoạch bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo. 
Đặc biệt, Sở đã tham mưu chỉ đạo có hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa tỷ lệ cấp giấy chứng nhận QSD các loại đất từ 62% lên 90%; tham mưu giúp tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác “dồn điền đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay có 256/319 xã đã hoàn thành chuyển đổi, nhiều huyện đã về đích trước 1 năm so với kế hoạch và xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn...
Công tác tham mưu còn góp phần giải quyết các khó khăn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, giao đất trái thẩm quyền, thu hồi đất 225 dự án; phối hợp với các cấp các ngành xử lý tốt đất tôn giáo, quốc phòng - an ninh. Đồng thời giúp tỉnh ban hành các quy định, biện pháp siết chặt công tác quản lý thăm dò, khai thác khoáng sản; chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, tập trung xử lý các điểm ô nhiễm do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường cho hơn 200 dự án đầu tư; cấp 192 sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, xác nhận hàng nghìn bản cam kết, đề án bảo vệ môi trường và chỉ đạo thực hiện nhiều đề án, dự án quan trọng khác...
Từ thực hiện chủ trương chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, bà con nông dân đưa cơ giới vào sản xuất (Trong ảnh: Cấy lúa bằng máy ở Hưng Nguyên).	Ảnh: Châu Lan
Từ thực hiện chủ trương chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, bà con nông dân đưa cơ giới vào sản xuất (Trong ảnh: Cấy lúa bằng máy ở Hưng Nguyên). Ảnh: Châu Lan
Công tác xây dựng Đảng, cơ quan đoàn thể chính trị được quan tâm chăm lo. Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn việc quán triệt học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”… xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể chính trị và đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh toàn diện.
Đặc biệt với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Đảng bộ đề ra 9 việc cần làm ngay sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan như: bổ sung hoàn thiện bộ quy chế hoạt động, chỉ đạo tập trung thực hiện chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, công tâm, tận tụy, thạo việc, từ đó tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ chuyên môn.
Trong nhiệm kỳ bổ nhiệm 24 vị trí, luân chuyển 27 vị trí, thi tuyển 9 công chức, xét tuyển 50 viên chức; cử 10 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 31 cán bộ học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 14 cán bộ học chuyên viên chính; 45 cán bộ học cao học và nghiên cứu sinh. Đến nay, toàn Đảng bộ có 52 thạc sỹ và 1 tiến sỹ, nâng tỷ lệ cán bộ công chức và người lao động có trình độ trên đại học lên 16,77%, từng bước góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Đảng bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không để đảng viên vi phạm các điều cấm không được làm, tích cực đóng góp  ủng hộ, giúp đỡ xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) theo sự phân công của UBND tỉnh và các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo với trị giá hàng trăm triệu đồng.
Người dân tái định cư xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 	Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân tái định cư xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Xuân Hoàng
Bài học thành công được rút ra là: Cấp ủy phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ở từng nội dung lĩnh vực và từng thời gian kế hoạch, xây dựng phương pháp lãnh đạo khoa học, hợp lý và dồn sức chỉ đạo; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát là biện pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, trong từng chi bộ là nền tảng đảm bảo sự lãnh đạo thắng lợi của Đảng trên mọi phương diện công tác...
Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những thiếu sót tồn tại của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN-MT, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu: Lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hàng năm Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc; 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên và trên 80% công chức, viên chức đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị.
Võ Duy Việt
(Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT)

tin mới

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Từ một vùng quê khó khăn của huyện Thanh Chương, với địa giới hành chính rộng, trình độ sản xuất, thâm canh, nhất là sản xuất hàng hóa của người dân còn hạn chế, nay xã miền núi, biên giới Thanh Thủy đã có sự đổi thay rõ nét với những đồi keo, đồi chè, cây ăn quả;...

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9 (nhằm ngày 26/7 năm Quý Mão), tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Lễ dâng hương tưởng niệm nhân Lễ giỗ lần thứ 81 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được cử hành trọng thể.

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

Bí thư Già Tồng Thù - người giỏi ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, không ngại khó, ngại khổ, là trung tâm đoàn kết cộng đồng, khéo léo trong công tác vận động quần chúng… là nhận xét của cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Buộc Mú 2 và bản Ka Dưới khi nói về Bí thư chi bộ Già Tồng Thù.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; ông Phạm Gia Luật - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam.