Sở Tài nguyên - Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2014

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Tài nguyên - Môi trường năm 2013; triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Năm 2013, Sở Tài nguyên - Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng  yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường. Sở cũng xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đất cấp huyện. Đã có 19/21 đơn vị đã được UBND tỉnh thẩm định quy hoạch (riêng Thành phố Vinh đang điều chỉnh lại quy hoạch và Thị xã Hoàng Mai mới được thành lập nên phải quy hoạch mới); 404/431 xã tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015.
 
Công tác thẩm định hồ sơ giao, thuê đất, đo đạc và bản đồ; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản..., được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Trong năm, Sở đã thực hiện 36 cuộc thanh, kiểm tra tại 336 đơn vị thuộc các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước...; 56 cuộc thanh, kiểm tra cấp huyện tại 400 đơn vị. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài nguyên - môi trường kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép cơ bản được chấn chỉnh. Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, bình quân toàn tỉnh đạt 89,35 so với tổng diện tích phải cấp.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trogn thưc hiện điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất.
Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 14 của UBND tỉnh về cấp GCNQSDĐ
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm chính trị của toàn ngành tài nguyên và môi trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2014 rất nặng nề, có những việc đặt ra yêu cầu cao hơn, nhanh hơn, đòi hỏi cao hơn sự chứng kiến của ngành tốt hơn. Trước hết, ngành cần tập trung tuyên truyền Luật đất đai sửa đổi mới đến toàn dân, nhất là những vấn đề mới. Tiếp tục tham mưu các văn bản QPPL quản lý Nhà nước về đất đai, giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản, quản lý môi trường. Tiếp tục rà soát  lại các quy hoạch ngành và lĩnh vực, làm cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó ưu tiên quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 
Tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường, khoáng sản; đặc biệt là công tác thanh, kiểm tra sau cấp phép. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên – Môi trường nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả. Chủ động và tập trung cao các nhiệm vụ dồn điền, đổi thửa theo Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ; xử lý ô nhiễm môi trường ở các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp; lập lại trật tự trong khai thác khoáng sản; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về hồ sơ thủ tục, đất đai, nước, môi trường...
 
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Mai Hoa