Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu

* Ngày 26/4/2013, báo Nghệ An số 9399 trên  mục Thông tin đường dây nóng có nêu ý kiến phản ánh của nhiều nhiều người dân ở xã Nghi Diên - Nghi Lộc: “Những năm gần đây, sông Chợ Cầu qua địa bàn xã Nghi Diên bị ô nhiễm nặng, nước đen quánh bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường dân sinh ở đây. Nguyên nhân là do một số người dân đổ rác trực tiếp và vứt  xác động vật chết xuống sông, đồng thời rác thải của chợ Cầu họp cũng thường xuyên được xả thẳng xuống sông”.

Ngày 3/5/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn 1065/STNMT-BVMT đề nghị UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo Phòng TN&MT, các ban ngành liên quan kiểm tra, giải quyết làm rõ nội dung Báo Nghệ An phản ánh; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý gửi về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An trước ngày 10/5/2013.

* Ngày 2/5/2013, báo Nghệ An có bài viết “Ô nhiễm môi trường khu vực Nghĩa trang”, phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nghĩa trang và bãi rác thải trên đại bàn xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu).

Sau khi xem xét nội dung báo nêu, ngày 6/5/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường  có Công văn số  1090/STNMT-BVMT đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu kiểm tra xác minh nội dung báo nêu và có biện pháp khắc phục, xử lý; báo cáo kết quả lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An trước ngày 24/5/2013.

                                                      Sở Tài nguyên và Môi trường