Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 10/6/2013, mục Thông tin dường dây nóng có nêu phản ánh của người dân thuộc đường Ngư Hải, Thành phố Vinh về việc Siêu thị BigC của Công ty TNHH EB Vinh tập kết lượng rác thải lớn trên hành lang dành cho người đi bộ dọc đường Ngư Hải và sử dụng vỉa hè để làm nơi cọ rửa thùng rác chứa hàng, xả nước bẩn và gây ô nhiễm môi trường và cản trở người đi đường.

Tiếp đó, trên số báo 9452 ra ngày 11/6/2013 có phản ánh ý kiến của người dân khối 1 phường Trường Thi về việc vứt rác, xác súc vật  xuống lòng mương thoát nước chảy từ đường Lê Hồng Phong sang đường Hồ Tùng Mậu làm ứ đọng dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường. Đến ngày 16/6/2013, Báo Nghệ An số 9457 nêu phản ánh  của người dân khối 2, phường Cửa Nam thành phố Vinh  về một hộ gia đình hành nghề kinh doanh lươn sống, thường xuyên để nước rửa lươn vương vãi ra đường, bốc mùi tanh rất khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường sống của những người xung quanh.

Sau khi xem xét nội dung báo nêu và căn cứ Điều 16, Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Nghệ An quy định trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã trong việc quản lý chất thải rắn thông thường, Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị UBND Thành phố Vinh chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra, xác minh  những phản ánh nêu trên và có biện pháp khắc phục kịp thời. Kết quả xử lý báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Thông tin và Truyền thông và Báo Nghệ An trước ngày 15/7/2013.

                                   Sở Tài nguyên và Môi trường