Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số 9532 ra ngày 20/8/2013, có nội dung phản ánh về kiến nghị của nhân dân tổ 10, khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh, TP Vinh: “Một hộ nuôi bò lớn trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chính quyền chưa xử lý”.

 Sau khi xem xét nội dung báo nêu, ngày 22/8/2013 Sở Tài Nguyên và Môi trường có Công văn số 2564/STNMT-BVMT đề nghị UBND Thành phố Vinh chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh nêu trên và có biện pháp khác phục kịp thời. Kết quả xử lý báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An trước ngày 20/9/2013.


Sở Tài nguyên và Môi trường