Sở Tư Pháp: Tư vấn pháp luật cho người dân xã Thanh Sơn (Thanh Chương)

(Baonghean.vn)- Ngày 21/7, Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hỗ trợ tư pháp cho người dân xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên của Sở Tư Pháp đã tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ Sở Tư Pháp Nghệ An tư vấn pháp luật cho người dân xã Thanh Sơn (Thanh Chương).

Cán bộ của Sở Tư Pháp cũng đi sâu phân tích, giải đáp vướng mắc của người dân đối với các quy định của Luật Phòng, chống ma túy; Luật hôn nhân – gia đình; Luật Giao thông đường bộ…

Dịp này, Sở Tư Pháp đã cũng trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Thanh Sơn.

Trần Khánh 
(Sở Tư pháp Nghệ An)