Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ngày 9/5, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ ngành VH-TT&DL đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận và đã tạo ra nhiều nét mới trong tư tưởng của các cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của từng chi bộ và từng cán bộ, đảng viên trong ngành hướng đến việc đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao trách nhiệm trong tác phong, lề lối làm việc.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ ngành VH-TT&DL cũng đã nêu ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Chỉ thị. và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong thời gian tới.

Dịp này có 4 tập thể, 10 cá nhân được Đảng bộ sở tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Mạnh Hà

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch