Sở VHTT&DL biểu dương điển hình học tập, làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Sáng nay 17/4, tại hội trường Thư viện Tỉnh, Sở VHTT&DL tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 10 cá nhân tiêu biểu và 16 đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL đã được khen thưởng trong dịp này.

Trong năm 2012, Đảng ủy Sở VHTT&DL đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu những nội dung, chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, đảng viên ở các khối trực thuộc Sở VHTT&DL đã tham gia đầy đủ, đăng ký và thực hiện theo nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thúc đẩy nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn ngành. Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên được xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 25% đảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 15% đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.Các cá nhân được biểu dương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những khó khăn, thuận lợi trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nêu những biện pháp khắc phục tồn tại. Trong đó, nhấn mạnh  việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống ở cả nơi công tác, nơi có quan hệ công tác và nơi cư trú, đồng thời tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Thái Anh