Sở Y tế đề nghị hỗ trợ 165 tỷ đồng cho 8 bệnh viện thực hiện tự chủ

(Baonghean.vn) - Đó là một trong hai đề nghị của lãnh đạo Sở Y tế tại cuộc họp bàn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện tự chủ ở 8 bệnh viện công lập do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 8/3.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bệnh viện tập trung cố gắng, năng động và linh hoạt làm tốt quá trình chuyển đổi. Ảnh: Thành Chung.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Y tế, 8 bệnh viện công lập đang và chuẩn bị thực hiện tự chủ trong năm 2017.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất nhận thức chung: Tự chủ tài chính là yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị bệnh viện công vào thời gian tới, trong bối cảnh bội chi và chủ trương giảm chi thường xuyên. Việc thực hiện tự chủ sẽ giúp cho các đơn vị phát triển chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất, tiến tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đại diện 8 bệnh viện chuẩn bị và đang thực hiện thí điểm tự chủ đã lần lượt nêu lên hàng loạt khó khăn, vướng mắc và các vấn đề chưa rõ, đó là: Vấn đề xã hội hóa liên doanh, liên kết trong tự chủ; thời điểm, cơ quan nhận báo cáo, giám sát về tuyển dụng nhân lực, bộ máy; việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị; giá dịch vụ y tế đối với bệnh nhân có BHYT và bệnh nhân tự nguyện; việc thanh toán BHYT trong bối cảnh tự chủ; nhân lực định biên, hợp đồng theo chỉ tiêu giường bệnh; chức năng dự phòng của bệnh viện khi thực hiện tự chủ; việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương...

Thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công và Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, năm 2017, UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An quyết tâm đưa 8 đơn vị đủ điều kiện tự chủ là Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc và Bệnh viện Đa khoa Tây Nam. Đến nay, đã có 2 bệnh viện thực hiện thí điểm đầu tiên theo mức độ 2 “Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên”.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ lần lượt trả lời các câu hỏi liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa thể trả lời ngay, làm thỏa mãn 8 bệnh viện.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế có 2 đề xuất lên UBND tỉnh: Một là, đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ một lần kinh phí vào năm đầu thực hiện chuyển đổi, với mức tối đa bằng mức kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ cho đơn vị năm trước liền kề năm chuyển đổi (Theo khoản 5, điều 13, Nghị định 85/2012/NĐ-CP). Với 8 bệnh viện, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 165 tỷ đồng.

Hai là, đề nghị UBND tỉnh chủ trì một cuộc họp với sự tham gia của Sở Y tế và BHXH nhằm giải quyết những vướng mắc, bất đồng trong quá trình thanh, quyết toán.

Điều trị, chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đức Anh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông đã quán triệt rõ về vấn đề tự chủ: Các bệnh viện thực hiện tự chủ là đơn vị sự nghiệp nhà nước; thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhà nước.

8 bệnh viện tự chủ trong năm 2017 đều là những đơn vị có số thu dương trong 3 năm trở lại đây, hội đủ điều kiện để thực hiện. Vì vậy, đề nghị các bệnh viện tập trung cố gắng, năng động và linh hoạt làm tốt quá trình chuyển đổi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các ngành nội vụ, tài chính, kế hoạch đầu tư tập trung xây dựng các hướng dẫn về tự chủ trên cơ sở các văn bản nhà nước hiện có để 8 bệnh viện có cơ sở thực hiện. Sở Y tế tiếp thu các ý kiến, hướng dẫn để tập trung chỉ đạo chuyển đổi tự chủ có hiệu quả. Các cấp, ngành thực hiện kiểm tra, giám sát cần tạo điều kiện cho 8 bệnh viện làm tốt nhiệm vụ, theo hướng cải cách thủ tục hành chính.

Đối với 2 đề xuất của Sở Y tế, đồng chí Lê Minh Thông đề nghị: Sở Y tế phối hợp cùng Sở Tài chính nghiên cứu văn bản, trình lên Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét; Các quy định pháp luật của Nhà nước cần được thực hiện nghiêm, 2 ngành Y tế và BHXH cần đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ./.

Thanh Sơn