Sôi nổi thảo luận nhiều vấn đề bức thiết của đời sống xã hội

(Baonghean.vn) - Tiếp tục phiên làm việc sáng 9/7, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI đã nghe tổng hợp thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Chủ trì phiên họp.

Trước khi bước vào phiên thảo luận tại hội trường, thay mặt Thư ký kỳ họp, đại biểu Thái Thanh Quý đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ diễn ra vào chiều hôm qua (8/07).

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tại 8 tổ thảo luận đã có 52 đại biểu phát biểu với 195 ý kiến tập trung đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2015; góp ý cho các tờ trình và dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp thứ 14 này.

Nhiều vấn đề đã được phân tích, làm rõ nguyên nhân cũng như đề xuất một số giải pháp, trong đó đáng quan tâm là việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác duy tu, sửa chữa, nâng cấp hệ thống hồ, đập; tìm giải pháp hỗ trợ toàn bộ xi măng làm đường GTNT và nợ đọng xi măng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhiều công trình và trả nợ xây dựng cơ bản; chất lượng giáo dục không đồng đều giữa các vùng....

Đại biểu Thái Thanh Quý - Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận.
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Mở đầu phiên thảo luận tại hội trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy trách nhiệm, đóng góp vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp. Trong đó cần tập trung đánh giá những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện hiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề xuất biện pháp, giải pháp để giải quyết từng vấn đề khó khăn đang đặt cũng như việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng nhấn mạnh: Ngoài trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện cũng cần nêu cao trách nhiệm trong thảo luận. Mỗi cử tri mong muốn các đại biểu do mình trực tiếp cầm lá phiếu bầu ra có tiếng nói tại diễn đàn các kỳ họp, vì vậy đề nghị các đại biểu tích cực tham gia ý kiến.

Đại biểu Lê Quang Đạt (Thanh Chương) đề xuất giải pháp chống cháy rừng hiệu quả.
Đại biểu Phạm Văn Tấn (Quỳnh Lưu) đề nghị tỉnh cần có giải pháp, chính sách vùng diêm nghiệp.

Tinh thần phiên thảo luân tại hội trường diễn ra khá sôi nổi, tập trung vào nhiều vấn đề bức thiết của đời sống xã hội đang đặt ra. Xung quanh công tác phòng chống cháy rừng, đại biểu Lê Quang Đạt (Thanh Chương), nêu: Trong các văn bản chỉ đạo chữa cháy rừng nói rất hay về phương châm “bốn tại chỗ”, nhưng đối với rừng chỉ có phòng chứ đừng nói chữa cháy. Bởi khi đã cháy, huy động lực lượng đã khó, nhưng có lực lượng leo lên đến điểm cháy cũng đã mất hết sức rồi, còn nói đến gì chữa cháy. Để phòng cháy, cần nghiên cứu lại trách nhiệm của chủ rừng khi xảy cháy, bởi các chủ rừng được hưởng lợi rất lớn từ rừng cũng cần phải thể hiện trách nhiệm mình trong vấn đề này. Đại biểu Phạm Văn Tấn (Quỳnh Lưu), cho rằng, hiện nay số lượng người dân làm diêm nghiệp không lớn, quy mô, giá trị không nhiều; đây là vùng rất khó khăn. Vì thế, đề nghị tỉnh có chính sách và giải pháp vừa lâu dài, vừa trước mặt đối với vùng này.

Các đại biểu Nguyễn Văn Huy, Lê Văn Trí đề xuất tỉnh quan tâm thông tin thị trường và định hướng sản xuất cho nông dân, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất.

Liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các đại biểu Nguyễn Văn Huy và Lê Văn Trí (Anh Sơn) đề cập, hiện nay sản xuất nông nghiệp còn manh mún, liên kết 3 nhà - nhà nước, doanh nghiệp và nông dân chưa tốt, nông dân sản xuất ra nhiều sản phẩm nhưng giá trị thấp. Đề nghị UBND tỉnh cần đưa vào kế hoạch để đánh giá sâu hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp, từ đó có chương trình, lộ trình để thực hiện tốt hơn; tăng cường dự báo thông tin thị trường, định hướng sản xuất cho người dân sản xuất có hiệu quả; quan tâm xây dựng mô hình HTX kiểu mới để hỗ trợ cho nông dân, tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

Đại biểu Nguyễn Chí Nhâm cho rằng cần rà soát, đánh giá lại các cơ chế, chính sách hiện hành để quy hoạch lại hiệu quả hơn.
Đại biểu Hồ Phi Hải (Quỳnh Lưu) thảo luận tại hội trường.

Một vấn đề cũng được nhiều đại biểu Nguyễn Chí Nhâm (Nam Đàn), Trần Xuân Trung (Hưng Nguyên), Hồ Phi Hải (Quỳnh Lưu), Nguyễn Văn Huy (Anh Sơn) quan tâm thảo luận đó là hiện nay tỉnh đang có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và phát triển, tuy nhiên vẫn còn những chính sách manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. Dẫn chứng chính sách hỗ trợ nông nghiệp, mỗi năm tổng mức hỗ trợ bình quân tất cả các chính sách khoảng 240.000 đồng/sào, vừa ít về lượng phí hỗ trợ, cán bộ và người dân lại mất quá nhiều thời gian, thủ tục cho công tác giải ngân chính sách. Cho nên đề nghị tỉnh cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ chính sách đã, đang có hiệu lực để “quy hoạch” lại các cơ chế, chính sách tập trung và có hiệu quả hơn, đơn cử như hỗ trợ trong nông nghiệp nên hỗ trợ thông qua chính sách cánh đồng mẫu lớn, kinh tế trang trại và hỗ trợ qua HTX...

Giám đốc các Sở: Y tế, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính và Nông nghiệp - Phát triển nông thôn giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

Ngoài các vấn đề nêu trên, cũng tại phiên thảo luận tại hội trường, trước nhiều vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh nêu ra cần thiết phải tìm hiểu rõ hơn tại phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và ý kiến của nhiều cử tri phản ánh, thay mặt chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài Chính và Công an tỉnh làm rõ nhiều vấn đề.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn điều hành phiên thảo luận tại hội trường.

Đó là tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 cao; an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạng ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi, từ các cơ sở công nghiệp và vùng nông thôn; công tác đầu tư nâng cấp hệ thống hồ đập, công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng GTNT; công tác tuyển dụng giáo viên mầm non; phòng chống tội phạm, một số tôi phạm gia tăng, tình hình tệ nạn ma túy còn phức tạp. Chủ tọa điều hành kỳ họp cũng đã định hướng các đại biểu tập trung thảo luận về các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trình tại kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp sáng 9/7.

Chiều nay, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục chương trình làm việc với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Báo Nghệ An điện tử sẽ tiếp tục cập nhật ở bản tin sau.

Mai Hoa - Sỹ Minh