Sớm xem xét, giao đất cho gia đình chính sách ở xã Hưng Phúc (Hưng Nguyên)

(Baonghean.vn) - Ông Dương Xuân Bảy, xóm Văn Lang, xã Hưng Phúc, (Hưng Nguyên), nay trú tại khối 16, thị trấn Hưng Nguyên, nhập ngũ tháng 7 năm 1963, đến tháng 12/1965 đi chiến trường B, xuất ngũ vào tháng 2 năm 1980. Ông Bảy là Dũng sĩ diệt Mỹ, thương binh 2/4, thương tật 67%. Khi đi bộ đội, là em út nên ngôi nhà do anh trai để lại cho mẹ trông coi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh chiến tranh nên sau khi ông Bảy đi bộ đội, mẹ ông Bảy không ở trên mảnh đất đó mà về ở với các anh trai.

Trên thực tế gần như suốt thời gian từ năm 1967 đến năm 1980 - thời điểm ông Bảy xuất ngũ và về quê, gia đình ông Bảy không sử dụng lô đất mà do HTX, sau đó là xóm và xã quản lý, sử dụng. Cũng do không còn nhà cửa nên khu đất và vườn của gia đình ông Bảy đã được HTX san ủi, quy hoạch thành đất sản xuất nông nghiệp chia ổn định lâu dài theo Nghị định 64/CP cho các hộ dân; tiếp đó là chuyển mục đích, chia lô để đấu thầu đất ở và xây dựng chợ Đồng Vàng.


Theo đại diện họ Dương, từ năm 1980, gia đình ông Bảy đã có yêu cầu đến chính quyền địa phương xin cấp lại mảnh đất nhưng từ đó đến nay chính quyền các cấp huyện Hưng Nguyên không thể giải quyết đáp ứng yêu cầu của ông Bảy, vì đất cũ đã chia cho người khác sử dụng ổn định là đúng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Tuy nhiên, do ông Bảy là trường hợp đối tượng chính sách, việc giải quyết còn thể hiện chính sách của chính quyền các cấp đối với hậu phương quân đội nên phương án theo đề xuất của Tổ giải quyết đơn thư của UBND xã Hưng Phúc là hợp lý và chấp nhận được.

Theo văn bản đề xuất ngày 22/6/2011, Tổ kiểm tra UBND xã Hưng Phúc xác định: "Trước năm 1960, cha mẹ ông Bảy có đất ở, nhà cửa và cây cối tại vị trí như đơn ông trình bày là có thật. Xét điều kiện cụ thể, ông Dương Xuân Bảy là người có công với cách mạng. Tại thời điểm chuyển nhà, ông Bảy đang đi bộ đội, đến năm 1980, xã thống nhất cấp đất ở cho gia đình ông nhưng ông chưa nhận, nay nếu gia đình chưa được cấp đất ở thì đề nghị UBND huyện xem xét, tạo điều kiện cấp cho gia đình theo quy định".


Như vậy, giải pháp hợp lý nhất hiện nay là nếu gia đình ông Bảy có nhu cầu về đất ở trên địa bàn xã Hưng Phúc để sử dụng vào việc sinh sống, thờ tự thì phải làm đơn để UBND xã và huyện xem xét đưa vào diện giao đất theo hình thức định giá, sau đó hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định. Khi thực hiện theo phương án này, theo quy định hiện nay, người chủ đứng tên là ông Dương Xuân Bảy với tư cách là thương binh phải là hộ chưa có đất và nhà ở và có nhu cầu thật sự về đất ở thì mới được xem xét.


Huyện Hưng Nguyên cần xác định đây là một trường hợp cá biệt để hướng dẫn cụ thể và rõ ràng hơn, trong đó chỉ đạo UBND xã Hưng Phúc rà soát quỹ đất, tạo điều kiện bố trí 1 lô đất, gắn với thời hạn giải quyết cụ thể để trình UBND huyện xem xét.


Phương Hà