Sư đoàn 324: Chuẩn bị huấn luyện chu đáo, cụ thể

(Baonghean) - Phát huy kết quả năm 2013 đạt Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, bước vào đầu huấn luyện năm 2014 Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị làm mọi công tác chuẩn bị bước vào huấn luyện năm 2014 cũng như đón nhận chiến sĩ mới đợt 1 năm 2014 và tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao từ ngày đầu, tuần đầu huấn luyện.
 
Cùng đoàn công tác của Sư đoàn đến Trung đoàn 1 kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới cũng như bước vào mùa huấn luyện mới năm 2014, trao đổi với chúng tôi Thiếu tá Đoàn Sinh Hòa - Trung đoàn trưởng cho biết: Với phương châm, cán bộ cấp trên nêu gương, sâu sát hướng dẫn giúp đỡ cấp dưới để chuẩn bị huấn luyện. Từ kinh nghiệm huấn luyện trong 5 năm qua Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi, năm nay, ngày từ những bước vào huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị như giáo án, bãi tập, tập huấn cán bộ các cấp đặc biệt là Trung đoàn tổ chức chọn đại đội 6, tiểu đoàn 2 làm mẫu một buổi thông qua giáo án để từng cấp rút kinh nghiệm trong toàn Trung đoàn, muốn huấn luyện giỏi, trước hết phải chuẩn bị huấn luyện thật tốt. 
Sư đoàn 324 huấn luyện chu đáo, cụ thể
 
Tại bãi tập Tiểu đoàn 2, đơn vị đang tổ chức mẫu một buổi thông qua giáo án huấn luyện chiến thuật. Đại úy Phạm Lê Tuấn, Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Thông qua giáo án giúp đội ngũ cán bộ “học mới, ôn cũ”, kịp thời bồi dưỡng cả cấp dưới lẫn cấp trên. Chúng tôi yêu cầu cán bộ huấn luyện phải xây dựng các phương án, đưa ra các tình huống khác nhau để rèn luyện bộ đội sát thực tế”. 
 
Thượng úy Hoàng Văn Chiến, Đại đội 6 cho rằng, giáo án trước hết trình bày rõ ràng, sạch đẹp, đúng quy tắc tham mưu. Quá trình chuẩn bị, cán bộ phải đọc kỹ tài liệu, luyện tập thêm khẩu khí, động tác mẫu, mô hình minh họa làm cho bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ. Đặc biệt những nội dung khó, nội dung mới, trong từng bài, cán bộ phải tìm ra những điểm chú ý để bộ đội khi luyện tập hay mắc phải cố tật, cũng như tìm kinh nghiệm hay trong phương pháp huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu làm phong phú bài giảng, đồng thời cần bồi dưỡng cán bộ thuộc quyền thêm về phương pháp tập luyện và quán triệt giáo dục bộ đội xây dựng ý trí quyết tâm. 
 
Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Sư đoàn trưởng cho chúng tôi biết thêm: Cùng với việc tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung, Sư đoàn chủ động tổ chức quán triệt giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, mức độ huấn luyện, phân công cụ thể, tổ chức chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra gắn với tổ chức các hội thi, khuyến khích cán bộ tự học tự rèn để nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, từng cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện, sát thực, thống nhất, đồng bộ, đồng thời xác định rõ chỉ tiêu biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo; Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm, với mục tiêu năm 2014,  100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, 90% cán bộ tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi. Huấn luyện phân đội 100% nội dung, đề mục đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá, giỏi; bắn chiến đấu cấp tiểu đội, diễn tập cấp trung đội đến cơ quan đạt giỏi về kỷ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đi vào chiều sâu vững chắc, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu...  Tập trung các nội dung đột phá như: Xây dựng cán bộ chủ trì các cấp thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chức trách; khắc phục bệnh thành tích, bao che, dấu diếm khuyết điểm; Nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là điều lệnh, bắn súng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng gắn với giáo dục pháp luật làm chuyển biến về nhận thức và ý thức làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. 
 
Bên cạnh đó, đơn vị đầu  tư 604 triệu đồng tu sửa, củng cố 80 thao trường kỹ, chiến thuật, huấn luyện binh chủng; 76 bãi tập điều lệnh, thể lực. Làm mới 110 bộ bia ẩn hiện huấn luyện và kiểm tra bắn súng AK bài 1; sơn sửa, củng cố 13.389 học cụ các loại, đầu tư  34.444 ngày công củng cố thao trường, bãi tập, với chỉ tiêu mỗi Trung đoàn có 5, Tiểu đoàn trực thuộc có 2 -3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng, áp dụng vào thực tiễn hiệu quả cao, cùng với đó ổn định tổ chức biên chế đúng quy định bảo đảm đối tượng thuận lợi trong huấn luyện, thành lập các khung huấn luyện, chuẩn bị tốt về doanh trại, nơi ăn, ở sinh hoạt, học tập, công tác, vui chơi giải trí của chiến sĩ một cách tốt nhất. Để chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn giao cho các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho thanh niên, gia đình nắm về truyền thống nhiệm vụ đơn vị, qua đó đơn vị nắm về số, chất lượng thanh niên. Với khí thế chuẩn bị huấn luyện chu đáo chủ động, cụ thể, tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 324 sẽ  hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2014.
 
Hà Hữu Tân