Sư đoàn 324: Giao lưu chủ đề "Ra quân quyết thắng"

(Baonghean.vn) - Tối ngày 26/2/2015, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức tọa đàm, giao lưu ra quân huấn luyện năm 2015. Đây là một hoạt động thường xuyên trước ngày ra quân huấn luyện hàng năm.

 

Văn nghệ chào mừng

 

Chủ đề tọa đàm năm nay “Ra quân quyết thắng”. Qua tọa đàm, giao lưu nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về công tác chuẩn bị huấn luyện, thực hành huấn luyện, cũng như công tác quản lý, duy trì kỷ luật tại đơn vị. Mặt khác đây là dịp để thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD. Khách mời giao lưu, tọa đàm là thủ trưởng Sư đoàn, thủ trưởng các Phòng, Ban và những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến năm 2014.

Bên cạnh các ý kiến trao đổi, tọa đàm là những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước đổi mới do cán bộ, chiến sỹ trong Sư đoàn phối hợp với đơn vị kết nghĩa biểu diễn. 

Lê Tường Hiếu