Sư đoàn 324: Quán triệt, triển khai chỉ thị các cấp về Đại hội Đảng

(Baonghean.vn) - Chiều 20/10, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 464-CT/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị số 368-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, chỉ thị 477 của thường vụ Đảng ủy Sư đoàn về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Phát biểu khai mạc, Đại tá Trịnh Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 nhấn mạnh: Đại hội Đảng các cấp lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Sư đoàn; khẳng định sự phát triển lớn mạnh của Sư đoàn qua 59 năm xây dựng, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Sư đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
Thành công của Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn có ý nghĩa quan trọng đối với từng cơ quan, đơn vị, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, các đại biểu cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, lĩnh hội đầy đủ nội dung, nắm vững tư tưởng chỉ đạo chung, yêu cầu, nội dung mới theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt đầy đủ chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương và chỉ thị, kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị; Kế hoạch và Hướng dẫn của Phòng Chính trị về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI.
 
Tin, ảnh: Lê Tường Hiếu